Mitä eroa osallistuvilla ja ei-osallistuvilla etuosakkeilla on?


Vastaus 1:

Etuosakkeiden merkitysEtuosakkeilla tarkoitetaan osakkeita, joilla on seuraavat kaksi etuoikeutta: 1. Näille osakkeille kiinteämääräinen tai kiinteä osinko ennen osinkoa oman pääoman ehtoisista osingoista.2. Etuosakkeen pääoman palautus ennen oman pääoman palautusta yrityksen purkamishetkellä.

Etuosakkeilla on myös oikeus osallistua tai osittain ylittää voitot, jotka jäävät osakepääoman maksamisen jälkeen, tai heillä on oikeus osallistua ylikurssiin lunastushetkellä. Mutta näillä osakkeilla ei ole äänioikeutta.

  • Osallistuvat osallistuvat etuosakkeet: Kun osinko on maksettu osakeomistajille, osallistuvien etuosakkeiden omistajilla on oikeus osallistua jäljellä olevaan voittoon. Jos jollain yrityksellä on ylijäämää voittoa, osallistuvilla etuoikeutettuilla osakkeenomistajilla on oikeus saada enemmän osinkoa kiinteän etuoikeusosuuden lisäksi. Ei osallistuvia etuosakkeita: Etuosakkeet, joilla ei ole oikeutta osallistua voittoihin, jotka jäävät sen jälkeen, kun osakkeenomistajilla on heille ei makseta ylimääräistä osinkoa, jos yritykselle on ylijäämäistä voittoa, ja heillä on oikeus saada vain kiinteä osinko vuosittain.

VANSHIKA GUPTA

http://B.COM 2 VUOTTA

ROLL NO: 11736


Vastaus 2:
  • Osallistuvat osallistuvat etuosakkeet: Kun osinko on maksettu osakeomistajille, osallistuvien etuosakkeiden omistajilla on oikeus osallistua jäljellä olevaan voittoon. Jos jollain yrityksellä on ylijäämää voittoa, osallistuvilla etuoikeutettuilla osakkeenomistajilla on oikeus saada enemmän osinkoa kiinteän etuoikeusosuuden lisäksi. Ei osallistuvia etuosakkeita: Etuosakkeet, joilla ei ole oikeutta osallistua voittoihin, jotka jäävät sen jälkeen, kun osakkeenomistajilla on heille ei makseta ylimääräistä osinkoa, jos yritykselle on ylijäämäistä voittoa, ja heillä on oikeus saada vain kiinteä osinko vuosittain.keshanta gurjar 11629

Vastaus 3:

Ero osallistuvien etuoikeusosuuksien ja osallistumattomien etuosakkeiden välillä on seuraava:

. Osallistuvat etuosakkeet: Nämä ovat sellaisia ​​osakkeita, joissa kiinteä etuoikeusosinko, joka oikeuttaa osallistumaan voittoylijäämään, mutta kun osinko on maksettu yhtä suurella osuudella kaikille oman pääoman osakkeenomistajille.

Kuten voimme yksinkertaisesti määritellä, että tämän etuosakkeen haltija saa kiinteän osingon yrityksestä. Yrityksen purkamistilanteessa kaikki jäljellä oleva tai ylijäämäinen voitto on varmasti maksettu tuolloin.

. Ei-osallistuvat etuosakkeet: Tämän tyyppisissä etuoikeusosakkeissa näiden osakkeiden omistaja ei saa asianmukaisia ​​etuja osallistuvista etuosakkeista; he saavat vain kiinteän määrän osinkoa, jonka yritys on ilmoittanut jakohetkellä. Lyhyesti sanottuna, he eivät salli etuuksien saamista, eikä heillä ole valtaa osallistua suuriin määriin tai myös yrityksen likvidaatioon.


Vastaus 4:

Etuosakkeet: - 85 §: n mukaan etuosakkeet ovat osakkeita, joille on annettu etuoikeus 1) osinkoon yhtiön toimikauden aikana 2) pääoman palautukseen yhtiön lopettamisen yhteydessä ennen osakepääoman pääomaa palautetaan. Edellä mainittujen kahden oikeuden lisäksi etuosakkeilla voi olla lisäoikeuksia liikkeeseenlaskun ajankohdasta riippuen.

He ovat erilaisia ​​etuosuusosuuksien tyyppejä

  1. Osinko-oikeus-> kumulatiivinen ja ei-kumulatiivinenmuuntoperuste -> vaihtovelkakirjalaina ja ei-vaihtovelkakirjalainaosuusperuste -> lunastamiskelpoinen ja järjestämätönomistusosuus ylijäämävoitosta -> osallistuvat ja osallistumattomat

OSALLISTUMINEN ENERGIAOSUUS →

  • osallistuvilla etuoikeusosakkeilla tarkoitetaan niitä osakkeita, joilla on oikeus saada osa yhtiön ylijäämävoitosta, joka säilyy osakepääoman maksamisen jälkeen. Heille maksetaan vaihtelevaa osinkoa.Etuosakkeiden oletetaan osallistuvan, mikäli se mainitaan yhtiön AOA: ssa.

EI OSALLISUUDEN OSALLISTUMISESSA →

  • Heillä ei ole oikeutta osuuteen yhtiön ylijäämästä. Heillä on kiinteä osinkokorkoJos AOA ei ole hiljainen, kaikkien etuoikeusosuuksien oletetaan olevan osallistumattomia

>> HARSHITA AGARWAL (11618)